Benvinguts i benvingudes a la plataforma de comunicació entre els i les mestres i professors de la zona del Garraf.dimarts, 30 de novembre del 2010

L’INICI DE CURS AL GARRAF - CURS 2010-11


Després d’un any marcat per l’inici del desplegament de la nova llei d’Educació, la LEC, encetem nou curs escolar amb l’aprovació aquest estiu del decret d’autonomia de centres, i amb el descontentament de gran part del professorat pel que fa al document provisional del decret de direccions pendent de ser aprovat, així com d’altres mesures que ha portat a terme el Departament d’Educació com és la implantació del nou calendari.

Ja fa temps que de manera general s’estan retallant els pressupostos que afecten al sector públic, a Educació ens han retallat part del nostre salari i les assignacions econòmiques de funcionament dels centres.

Al curs passat a l’Alt Penedés ja es va  fer palesa la retallada de plantilles, sobretot a Primària, i va haver-hi un considerable retard en aconseguir la plantilla complerta degut als endarreriments en els nomenaments d’interins/es.

Al Garraf novament hi ha hagut:

-retallada de plantilles, principalment a Secundària;
-s’han tancat Aules d’Acollida tot i que l’alumnat nouvingut continua arribant;
-el nombre d’alumnes per aula segueix augmentant i les plantilles es congelen,
-no es nomenaran substituts/es del personal laboral de suport

Lamentem aquestes mesures del Departament que han estat generalitzades a la major part de l’escola pública catalana i que inevitablement van en detriment de la qualitat d’ensenyament: dificultats per a mantenir projectes educatius, hores de reforç o treball en petits grups, reforç, atenció a les persones nouvingudes,...

Davant de l’actitud del Departament d’imposar, que no parlar ni pactar, multitud de canvis que no han afavorit especialment la bona marxa dels centres, com s’ha anat denunciant al llarg del curs amb concentracions, escrits a les famílies, reunions informatives i vagues, i tenint en compte que el nou calendari escolar ha suprimit la jornada intensiva de juny, part dels claustres de la zona ha decidit no realitzar ni colònies, ni sortides, ni cap activitat que signifiqui una despesa econòmica.

La zona del Garraf voldria que la qualitat de l’ensenyament a la comarca fos recolzada pel Departament d’Educació amb l’augment de plantilles, les Aules d’Acollida necessàries, la baixada de ràtios i l’escola inclusiva amb els recursos necessaris. Agrairíem que les promeses del Departament fossin reals i que tant els recursos de personal com els recursos materials arribessin als centres.                                    Assemblea de zona Garraf 6-10-10

EL GARRAF ES MOU

Doncs sí... El Garraf també es mou. Aquí neix aquesta eina de lluita per una escola pública de qualitat.
Benvinguts i benvingudes tots i totes i anem endavant, perquè
                                                 EL GARRAF ES MOU!!!!